Billige lån uden renter

Du kan ikke længere få billige lån uden renter hos låneudbyderne på nettet. Men når du handler i webshops og i fysiske butikker, kan du dele betalingerne op i flere dele, uden at komme til at betale renter på lånet. Det er tillokkende – men er altid dyrere, end at købe kontant – også selv om du ikke låner.

Du kender dem sikkert godt – de der tjenester på webshops og i fysiske butikker, som tilbyder, at du kan dele dit køb op i flere overkommelige afdrag, som du så betaler over 6-12 måneder – uden at de tager renter for det.

Det kan virke tillokkende – særligt, hvis du står med en uforudset udgift til enten et nyt køleskabe, en ny vaskemaskine eller mobilen, der er gået i udu.

Men…

Billige lån uden renter er altid dyrere

Det kan godt være, at der ikke er renter på dit lån. Men for det meste løber der et betalingsgebyr på, når du skal betale afdragene hver måned. Og det er heller ikke ualmindeligt, at der er oprettelses- og forskellige administrationsgebyrer på denne låntype.

Altså kommer du altid til at betale mere for varen ved at knibe betalingerne over i flere, mindre afdrag, end hvis du lagde alle pengene kontant – uanset om det kaldes for renter eller gebyrer.

Og betaler du ikke til tiden, bliver det hurtigt meget dyrt

Men der, hvor det for alvor kan blive dyrt, er, hvis du ikke betaler dine afdrag til tiden.

For så begynder der at komme rykkergebyrer på – og reagerer du ikke på rykkerne, ryger din fordring hurtigt til inkasso. For første rykker kommer efter 30 dage, og de næste to kommer typisk med bare ti dages mellemrum.

Så efter lidt over halvanden måned kan din sag være røget til inkasso – og antager vi, at hver rykker koster 100 kroner og rykkergebyret måske er på 350 kroner, er der allerede løbet 650 kroner på i gebyrer, når du hører fra inkassofirmaet.

Prisniveauet er generelt højere i butikker, som tilbyder billige lån uden renter

En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk fra 2020 viser desuden, at prisniveauet generelt altid er højere i de butikker eller webshops, som tilbyder billige lån uden renter.

Så også selv om du ikke kniber købsprisen over i flere mindre afdrag, ender du med at betale mere for varen, end hvis du havde købt den et andet sted.

Det gør billige lån uden renter til et faresignal for alle – særligt, hvis du ikke ønsker at låne afdrage betalingen på varen.